За нас

Сдружение ПроБудник

е неправителствена организация, създадена през 2013 година от професионалисти в сферата на социалните дейности, образованието, психологията и бизнеса. Мисията на организацията е да подобрява качеството на живот и средата за развитие на младите хора като ги вдъхновява да са проактивни и уверени в собствения си потенциал.

НАШИЯТ ФОКУС

Неформално
учене

за децата и младите хора

Социално
включване

за равенство между хората

Гражданска
позиция

и критично мислене

Здравослове
начин на живот

активност във всеки аспект

НАШИТЕ ПРОЕКТИ
НОВИНИ

Областна среща за обмен на добри практики и мултиплициране на резултатите по проект „Перник се движи! Политики за насърчаване на физическата активност на местно ниво“

На 21.12.2023 г. в сградата на община Перник се проведе областна среща с цел представяне на разработените документи и генериране на идеи за съвместни инициативи

Избиране на Обществен съвет и сключване на споразумение за сътрудничество между местната власт, гражданското общество и бизнеса за насърчаване на физическата активност и спорт в Перник

Във връзка с изпълнението на проект „Перник се движи! Политики за насърчаване на физическата активност на местно ниво“, който се изпълнява от сдружение „ПроБудник“ в

Методика за граждански мониторинг на политиките за насърчаване на физическата култура и спорт на община Перник  и „Активни места“ – добри национални и европейски практики за спорт на открито.

Във връзка с изпълнението на проект „Перник се движи! Политики за насърчаване на физическата активност на местно ниво“, който се изпълнява от сдружение „ПроБудник“ в

Разработени стратегически документи по проект „Перник се движи! Политики за насърчаване на физическата активност на местно ниво“

Във връзка с изпълнението на проект „Перник се движи! Политики за насърчаване на физическата активност на местно ниво“, който се изпълнява от сдружение „ПроБудник“ в