За нас

Сдружение ПроБудник

е неправителствена организация, създадена през 2013 година от професионалисти в сферата на социалните дейности, образованието, психологията и бизнеса. Мисията на организацията е да подобрява качеството на живот и средата за развитие на младите хора като ги вдъхновява да са проактивни и уверени в собствения си потенциал.

НАШИЯТ ФОКУС

Неформално
учене

за децата и младите хора

Социално
включване

за равенство между хората

Гражданска
позиция

и критично мислене

Здравослове
начин на живот

активност във всеки аспект

НАШИТЕ ПРОЕКТИ
НОВИНИ

Осъзнай силата си: Не бъди 1 от 3!

Проектът е в отговор на необходимостта от ефективна превенция и предотвратяване на различни форми на насилие над момичета и жени и в подкрепа на кампанията

Осъзнай силата си: в училище!

Част от кампанията ни по проект Осъзнай силата си: Не бъди 1 от 3! е свързана със срещи в столични училища, където се срещаме с

ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ

Във връзка с изпълнението на проект „Перник се движи! Политики за насърчаване на физическата активност на местно ниво“, административен договор № BG05SFOP001-2.025-0122-С01/23.08.2022 г., финансиран по